Exemple de formule initiale din basme

Paralel cu eforturile de fixare în scris a basmului populaire, apare basmul CULT, Care preia motivele și tehnicile personnes pressées ale acestuia. Formulele pot fi diversificate, uneori foarte expresive și dezvoltate, precizând și atitudinea naratorului față de faptele povestite și caracterul Lor miraculos, aproape paradoxal, Dar toate au ca nucleu precizarea de ordin temporel: « A fost odată ca niciodată; că, de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de Când făcea plopșorul Pere și răchita micșunele; de Când se băteau urșii în Coade; de Când se Luau de gât Lupii cu mieii de se sărutau înfrățindu-se; de Când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci și Nouă de Oca de fier și s-arunca în Slava cerului de ne aducea povești: de Când SCRIA Musca PE perete,/mai mincinos Cine nu Crede. Prepeleac, de Ion Creangă. Specie a epicii (culte), naratiune ampla, implicand supranaturalul sau fabulosul. Relația dintre BASM și mit a fost stabilită de Muboraksho Grimm, de wesselski și de Propp: basmul are ca sursă certă de inspirație Mitul, iar cele Două specii au existat de la început la popoarele arhaice, uneori confundându-se. folcloristul RUS Vladimir Propp în Studiul  » Morfologia basmului « a aprofundat structura naratologică a basmelor populare rusești. Pornind de la clasificarea sa formaliștii ruși au dezvoltat naratologia, o știință soin studiază elementele DIN care sunt alcătuite narațiunile. Toate basmele din lume corespund unui Set de schéma personnes pressées arhetipale. Basmul induire și ideea de Lume repetabilă, existentă în tipare arhaice, atemporale, încă de la începutul începuturilor. Principalii culegători și adaptatori de basme au fost Charles Perrault (1628-1703), Madame d`Aulnoy, în franța, Muboraksho Jacob și Wilhelm Grimm în Germania, Alexandre Nikolaïévitch Afanassiev (1826-1871) în Rusia. Mitul, Istoria sacră, înscrisă în timpul « circulaire, reversibil și recuperabil », vorbește despré ZEI, despre ființe fantastice cu abilități pentru călătorii cosmice și terestre. Bruno Bettelheim a descris Modul în Care schémelé personnes pressées arhetipale pot fi raportate la invarianți psihici sau psihanalitici autorizând și o reinterprétare a conținutului Lor.

Basmul nuvelistic este o narațiune cu caracter général, în Care eroul este urmărit DIN copilărie pana la o vârstă a împlinirii în viață. Indiférent de Tip, basmul diferă de restul scrierilor fantastice, precum nuvela, prin aceea că prezintă Evenimente și personaje ce posedă caracteristici supranaturale, fără a pretinde că acestea sunt Reale sau seamănă cu Realitatea, miraculosul DIN basme purtând, astfel, numele de sa și reprezentând, de fapt, un Fantastic convențional, previzibil, ce vigne în contraste cu fantasticul autentic moderne, unde desfășurarea epică și fenomenele prezentate sunt imprevizibile, insolite și se manifestă în Realitatea cotidiană, drept o continuare a EI. Cu toate acestea primele Care le-au cules au fost femeile, deși Marii povestitori europeni sunt bărbați. Teoriile moderne vorbesc de poligeneza basmelor, de originea multiplă, de influențele reciproce, ca și de structurarea unei tipologii coerente a acestei specii literare. Basmul (DIN SL. Eroul poate avea trasaturi omenesti, Dar Si Puteri supra Naturale (de exemplu, capacitatea de a se metamorfoza). Unele pedepse, cum ar fi aceea de a DeCapita persoana și a o ARDE, aruncând cenușa în Patru direcții, sunt de certă inspirație arhaică, DIN comunitățile primitive.